Høsttur 2003

Bruk skruene til å justere bildevising.

Foto: Robert Ringstad

Klargjøring for konkuranse.