Høsttur 2003

Bruk skruene til å justere bildevising.

Foto: Robert Ringstad

Beskrivelse mangler.