Beskrivelse

Bruk skruene til å justere bildevising.

Foto:

A-finale.