Beskrivelse

Bruk skruene til å justere bildevising.

Foto:

Premieutdeling.