Is-race AAMK 2005

Årets første Israce var hos AAMK 26 februar.
På grun av kort tidsfrist ble det ikke så mange som kunne
stille opp fra Bøpeskruen, men det manget ikke på innsats.
Resultater ble det også. Les mer i refetatet fra turen.